Logo

46. Česko-Slovenská konferencia z teórie grafov

Pozvaní prednášajúci

Mirko Horňák, PF UPJŠ Košice
František Kardoš, PF UPJŠ Košice
Gyula Katona, Rényi Institute, Hungarian Academy of Sciences, Budapest
Jan Kratochvíl, MFF UK Praha
Mariusz Meszka, AGH University of Science and Technology, Krakow
Dragan Stevanovič, University of Primorska, Slovenia, University of Niš, Serbia
Robert Šámal, MFF UK Praha
Martin Škoviera, FMFI UK Bratislava


Programovvý výbor

Roman Nedela, Univerzita Mateja Bela
Zdeněk Ryjáček, Západočeská Univerzita
Jan Kratochvíl, Karlova Univerzita
Stanislav Jendroľ, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
Martin Škoviera, Univerzita Komenského

Organizačný výbor

Roman Nedela
Ján Karabáš
Ľubomír Török
Lenka Lašová
Pavol KráľVedecký program

Program začne v pondelok popoludní. Bude pozostávať z pozvaných 50 minútových prednášok a prihlásených referátov o dĺžke 20 minút. Rozvrh prednášok a referátov nájdete tu:

Rozvrh prednášok


Abstrakty prednášok posielajte na adresu konferencie

csgraphs11 at savbb.sk

(at = @) vo formáte LaTeX.

Spoločenský program

Uvítacia párty, pondelok večer

Rozlúčková párty, štvrtok večer

Výlet, streda popoludní

Relax v priestoroch hotela
  • tenis, futbal, volejbal
  • bedminton, stolný tenis
  • posilňovňa, bazén s protiprúdom
  • sauna, masáže
Ďalšie informácie možno nájsť na stránkach hotela Šachtička.