Logo

46. Česko-Slovenská konferencia z teórie grafov

Registrácia

Dôležité termíny:

registrácia do: 6.5.2011
zaslanie abstraktu do: 15.5.2011Ceny

Vložné:
120,- EUR bežný účastník, platba prevodom do 6.5.2011
80,- EUR doktorand, platba prevodom do 6.5.2011
150,- EUR platba na mieste v hotovosti
 

!!! Zmena cien stravy a ubytovania !!!

V dôsledku zmeny miesta konania konferencie sme boli nútení upraviť ceny za ubytovanie a stravu nasledovne:
Ubytovanie a strava
60,- EUR na deň a osobu 1 osoba na izbe, hotel Šachtička
45,- EUR na deň a osobu 2 osoby na izbe, hotel Šachtička
35,- EUR na deň a osobu max. 2 osoby na izbe, chata TU Zvolen

Ceny sú vrátane miestneho poplatku. Platbu za ubytovanie a stravu je možné realizovať prevodom na účet konferencie, alebo v hotovosti na mieste.
Upozornenie. V hoteli ani v jeho blízkom okolí sa nenachádza žiadny bankomat. Prosíme účastníkov, aby si so sebou zobrali dostatočnú hotovosť.

Názov účtu Slovenská matematická spoločnosť
Číslo účtu 000000-0433898813
Kód banky 0900
IBAN SK5609000000000433898813
BIC GIBASKBX
Adresa banky Slovenská sporiteľňa, a. s., Tomášikova 48,
832 37 Bratislava
Adresa prijímateľa Slovenská matematická spoločnosť,
Ďumbierska 1, 974 11 Banská Bystrica
Do poznámky uviesť meno účastníka!

Preferencie ohľadom ubytovania a stravy uveďte pri registrácii. Vzhľadom na obmedzenú kapacitu hotela si organizačný výbor vyhradzuje právo na zmenu pridelenia izieb.

Registrovať sa môžete zaslaním registračných údajov na adresu:

csgraphs11 at savbb.sk (at = @).

Registračné údaje:
Meno
Priezvisko
Organizácia
Dátum a čas príchodu
Dátum a čas odchodu
Prípevok na konferencii (áno - nie)
Preferencie ohľadom stravy (napr. špeciálne diéty)
Preferencie ohľadom bývania (spolubývajúci,typ izby)
Iné poznámky

Abstrakty prednášok posielajte na adresu konferencie vo formáte LaTeX.